KLANTENWAARDERING OVER EXSION REPORTING

In de HB Inspiratie-nieuwsbrief maart 2018 stelden wij onze Exsion-klanten drie vragen. Lees hier het resultaat van deze enquête.

DE VRAGEN:


- Hoe waardeer je Exsion Reporting in het algemeen?
- Wat vind je de sterke punten van Exsion?
- Welke verbeteringen beveel je aan?
 

Vraag 1:  Hoe waardeer je Exsion Reporting in het algemeen?
We hebben het gemiddelde van de uitkomsten genomen en kwamen uit op een mooie 8. We zijn erg blij met dit cijfer en bijzonder trots dat Exsion zo wordt gewaardeerd.
 

Vraag 2:  Wat vind je de sterke punten van Exsion? 
Hieronder kun je een aantal reacties lezen op deze vraag. 

 

•    Directe koppeling met Dynamics NAV-database, terwijl je van alle functies van Excel gebruik kan maken voor de rapportage.
•    Flexibel in toepassing.
•    De snelheid van de dynamische download.
•    We kunnen alle data uit de Dynamics database trekken.
•    Goed inzicht om de juiste joins te kunnen maken, zelf functies bouwen.
•    Bijna alle informatie uit je ERP-pakket kunnen halen, binnen enkele seconden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om rapporten op te stellen met nieuwe informatie en deze rapporten snel te vernieuwen. Hierdoor kun je sneller rapporteren en is het minder foutgevoelig.
•    Het samenstellen en koppelen van een dataset en het ophalen van data is heel eenvoudig.
•    Op een eenvoudig en snelle wijze een rapport bouwen.
•    Relatief goedkope manier om informatie uit NAV anders te presenteren en te analyseren, aanpassingen laten bouwen door de ERP-leverancier is duur en traag.
•    De basis is vrij eenvoudig in gebruik.
•    Snel informatie op kunnen vragen.
 

Vraag 3: Welke verbeteringen beveelt u aan?

Wij hebben op de aangedragen verbeterpunten zo helder mogelijk een antwoord of een oplossing aangereikt.

•    Performance: Het verversen van de gegevens duurt soms heel lang, vooral wanneer Exsion voor het eerst op de dag wordt opgestart.
Reactie HB: Dit is opgelost in V11 vanaf Navision 2013.

•    Werking van taakplanner verbeteren.
Commentaar HB: Er zijn nu al verschillende opties voor het automatische versturen van rapporten. Waaronder RBE, een apart stukje software dat server-gebaseerd based werkt.

•    Overal waar mogelijk automatisch joins maken (dmv pop-upvenster), nu is het zo dat er soms niet automatisch een join-voorstel wordt gedaan.
Reactie HB: Dit is al mogelijk. Een join-voorstel kan alleen worden gedaan als de join mogelijk is in de database.

•    Automatisch kunnen bijwerken van Exsion-rapporten zonder Exsion te hoeven openen. Sommige tabellen functioneren niet goed in combinatie met filteracties, dit doet zich met name voor bij Mercash-tabellen. Hierdoor is Exsion niet betrouwbaar.
Reactie HB: Wanneer een Exsion-rapport handmatig goed werkt, doet deze dat ook in de taakplanner. Wel is het zo, dat Mercash en ook andere add-ons soms gebruik maken van velden die het SQL-datatype Variant of Integer hebben, terwijl het fysiek codevelden zijn. Dit kan problemen opleveren met joinen en of filteren.

•    Performance verbetering. Erg traag, vooral bij gebruik van Exsion-functie (formules) in Excel - Instabiel. De Excel invoegtoepassing verdwijnt nogal eens uit het Excel lint. Wanneer ik in een Excel bestand op verschillende bladen een dynamische download van eenzelfde tabel gebruik, worden de downloads niet op de juiste plek geplaatst, vaak vervangen ze elkaar.
Reactie HB: Het probleem met de downloaddefinities is opgelost vanaf Exsion 10. Performance m.b.t. het gebruik van functies is sterk rapportafhankelijk. We komen soms rapporten met duizenden Exsion-functies tegen, dit zijn duizenden databasebevragingen. Dit wordt dan als performance probleem ervaren, terwijl het in principe erg snel is. Voor dit probleem zijn vanaf Exsion 10 Expressies in het leven geroepen, waardoor de performance snelheid weer een stuk hoger is. 

•    Rechten o.b.v. NAV profielen doorvoeren (o.a. tabelfiltering doorvoeren).
Reactie HB: Dit punt staat op onze ontwikkelagenda, maar is nog niet opgenomen in Exsion 11.

•    De mogelijkheden in de taakplanner. Bij het kiezen voor een week, kan er geen startdatum gekozen worden en ligt die waarschijnlijk ook pas over een week.
Reactie HB: We gaan kijken of we dit in kunnen bouwen in Exsion 11.

•    Ik zou graag op celniveau meerdere bedrijven tegelijk willen kunnen zien bij het gebruik van Exsion-formules.
Reactie HB: Deze wens hebben we inderdaad eerder gehoord. Het nadeel is dat het ten koste gaat van de performancep. Functioneel is het wel anders op te lossen.

•    Ik zoek manieren om de beperkingen van Excel te kunnen omzeilen. 
Reactie HB: We willen graag weten wat de desbetreffende respondent precies bedoelt met “beperkingen”. Er is veel mogelijk met de inzet van VBA.

•    Gebruiksvriendelijker maken van de wizard binnen Excel (een klein scherm is onhandig). Functionaliteiten lijken onnodig complex (tot je ze uit je hoofd kent natuurlijk). Eerder ingevoerde Exsion-tabellen opslaan als sjabloon.
Reactie HB: Dit zal grotendeels verholpen zijn met het kunnen aanpassen van venstergroottes in Exsion 11. Downloaddefinities kunnen reeds als sjabloon worden opgeslagen.

•    De verschillende functies van Excel te gebruiken in de expressie. Bijvoorbeeld de ALS- en SOMALS-functies
Reactie HB: Functies in de expressiekolom vereisen dat ze worden geaccepteerd door zowel Excel en Exsion als SQL. Dit zal niet wijzigen.

•    De mogelijkheid om rapporten te kunnen verversen zonder dat hiervoor (een) gebruiker(s) ingelogd moet(en) zijn .
Reactie HB: zie de opmerkingen bij de Taakplanner.

•    Wellicht een functiewizard of hulp bij het gebruik van functies aanbieden.
Reactie HB: Dit punt heeft onze aandacht. We gaan kijken hoe we het maken van functies gebruikersvriendelijker kunnen maken.

•    Wellicht iets van een handboek o.i.d. om verdere rapportages/technieken zelf te kunnen aanleren.
Reactie HB: We zijn bezig een handboek te maken. 

•    Graag ook een cloud-versie
Reactie HB: Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar een cloud-versie. We willen dezelfde voordelen bieden als de on prem versie: uitstekende prestaties en gebruikersvriendelijkheid.